Peltracom

KWALITEIT

Quality cycle


Peltracom streeft naar een voortdurende kwaliteitsverbetering. Om dit te realiseren hebben we gekozen voor een cyclische benadering. De informatie uit de ene schakel wordt gebruikt om de kwaliteit van de volgende schakel in het productieproces te verbeteren. De informatie van de klant, de laatste schakel in het productieproces, wordt ten slotte aangewend om de manier van ontginnen en verwerking van de grondstoffen te optimaliseren. Zo ontstaat een gesloten cyclus van informatie om de kwaliteit van de substraten continu te verbeteren. De quality cycle is geboren.
Dankzij de verticale integratie van het productieproces heeft Peltracom elke schakel van het productieproces in eigen beheer. Hierdoor kan de kwaliteit op elk moment en in elke schakel verbeterd worden.

top

Kwaliteitslabels

Het quality cycle label is eveneens een verzameling van alle kwaliteitslabels en certificaten die Peltracom doorheen de jaren voor haar substraten verworven heeft:

 • BPF-label
  Als lid van de Belgische Potgrondfederatie (BPF) heeft Peltracom het BPF-charter ondertekend. Hierdoor verbinden we er ons toe potgronden op de markt te brengen die voldoen aan de kwaliteitsnormen opgesteld door het Ministerie van consumentenzaken en erop te letten dat het volume van de verkochte zakken beantwoordt aan de eisen vastgelegd door het Ministerie van economische zaken.

 • RHP-label
  Sinds 2002 heeft Peltracom, als eerste potgrondbedrijf in België, het Regeling Handels Potgronden (RHP) label verworven. Substraten voorzien van een RHP-label voldoen aan de chemische en fysische eisen opgesteld door het RHP-kwaliteitshandboek. Bovendien zijn de RHP-substraten onkruidarm en vrij van pesticiden en ziektekiemen om een veilige en goede toepassing bij de professionele kweker te garanderen.

 • NF 142-label
  De norme française 142( NF142)-label verzekert de kwaliteit en de veiligheid van potgronden. De meeste Agrofino potgronden en schorsen bevatten dit label.

 • CAS-charter
  Als lid van de Chambre Syndicales des Améliorants Organiques et Supports de Culture heeft Peltracom mee het charter van de CAS ondertekend. Daarmee engageert Peltracom zich om enkel die potgronden op de markt te brengen die conform het charter zijn. Het charter beschrijft enkele belangrijke chemische en fysische eigenschappen waaraan potgronden moeten voldoen. Ook het beschreven volume moet, mits een minimale afwijking, in de zakken vertegenwoordigd zijn.

 • BLIK-label
  Peltracom beschikt over een hele reeks BLIK gecertificeerde potgronden. Deze zijn toegelaten voor het gebruik in de biologische landbouw. Het BLIK certificaat waakt erover dat er enkel natuurlijke grondstoffen worden gebruikt die opgenomen zijn in bijlage 1 van de Europese verordening 886/2008. Bovendien bevatten BLIK potgronden enkel organische meststoffen.

 • charter “Responsible Peatland Management”
  Peltracom heeft het charter “Responsible Peatland Management” van de European Peat And Growing Media Association ondertekend. Hiermee engageert Peltracom zich om de veenvelden na ontginning terug in hun natuurlijke staat te brengen.


 • FLL certificaat daktuinsubstraten
  Peltracom heeft als eerste en enig Belgisch bedrijf een FLL certificaat voor haar daktuinsubstraten behaald. De German Landscape Research, Development and Construction Society (FLL) treedt op als onafhankelijke non-profit organisatie met meer dan 25 jaar ervaring. De Peltracom daktuinsubstraten met FLL certificaat zijn een goede basis voor een betrouwbaar en een kwalitatief groendak.

top

Kwaliteitsgarantie

Om de kwaliteit van onze producten te garanderen, wordt er van elke productie een staal genomen. Deze stalen worden gecontroleerd op zuurtegraad en elektrische geleidbaarheid (EC) en worden minimum zes maanden bewaard. Voor elke substraatsamenstelling zijn er fysische en chemische normen opgesteld. Bij de minste afwijking van deze normen wordt er ingegrepen. Het algemene kwaliteitsbeleid is vastgelegd in een kwaliteitshandboek van meer dan 1000 pagina’s.
Elke productiesite beschikt over een goed uitgebouwde kwaliteitsafdeling en opgeleid personeel. De verschillende labo’s beschikken over aangepaste apparatuur om de dagelijkse analyses uit te voeren. Voor meer complexe analyses wordt er beroep gedaan op gerenommeerde internationale en nationale labo’s.
Peltracom is de enige potgrondfabrikant die gebruikt maakt van de “real time” analyse. Dankzij deze analyse is het mogelijk om in minder dan 30 minuten tien chemische en fysische parameters te bepalen.

top

designed & developed by ANTENNO