Peltracom

BELEID

Visie & missie

In een snelgroeiende wereld waar natuurlijke grondstoffen steeds schaarser worden, wenst Peltracom een voorbeeldproducent te zijn van kwalitatieve substraten en potgronden door rationeel gebruik van grondstoffen en energie.

Peltracom wil een Europees toonaangevend vertikaal geïntegreerde producent zijn van groeimedia

 • die wereldwijd een uitgebreid assortiment hoog kwalitatieve oplossingen verkoopt op maat van de klant voor zowel de professionele als de hobbymarkt
 • Die een stevige basis heeft uitgebouwd op ervaring en know-how en innovatief is in benadering en spirit
 • Dit door middel van sterke partnerships en met respect voor mensen en omgeving

top

Verticale integratie

Peltracom is één van de weinig substraatfabrikanten die elke schakel in het productieproces, van grondstofwinning tot verkoop, in eigen beheer heeft.

 • Ontginnen en verwerking van de grondstoffen

  Peltracom bezit meer dan 3000 ha veenvelden in Polen en Letland. Op deze manier wordt de aanvoer van kwalitatieve grondstoffen verzekerd. Het veen wordt steeds op dezelfde manier gezeefd en verwerkt in eigen fabrieken. Zo biedt Peltracom homogeniteit en regelmaat aan van bij de basis.


 • Productie

  De moderne infrastructuur laat Peltracom toe producten op maat van de klant te fabriceren met een gewaarborgde constante kwaliteit. In totaal zijn 1000 potgronden ter beschikking aangepast aan elk planttype en teeltmethode.


 • Kwaliteitsopvolging

  Elke fabriek beschikt over een geïntegreerd laboratorium waar de kwaliteit van de grondstoffen en de afgewerkte producten continu wordt opgevolgd.


 • Research & Development

  Het R & D team is steeds op zoek naar duurzame substraten met een minimaal waterverbruik, een aangepaste bemesting of op basis van hernieuwbare grondstoffen.


 • Transport

  Peltracom beschikt over een eigen transportvloot met aangepaste voertuigen en ervaren medewerkers. Zo biedt Peltracom de grootst mogelijke flexibiliteit aan voor uw leveringen.


 • Verkoop

  De commerciële ploeg van Peltracom beschikt over een diepgaande technische bagage. De medewerkers van Peltracom kunnen u begeleiden en adviseren in uw substraatkeuze. Ook voor de nazorg en technische ondersteuning kan u op de commerciële ploeg een beroep doen.


De expertise door ervaring die Peltracom opdoet in elke stap van het productieproces alsook de passie voor perfectie maakt van Peltracom een unieke leverancier van superieure substraten.

top

Milieu

Het milieubeleid van Peltracom is gebaseerd op:

 • een engagement om te produceren in overeenstemming met de Europese en nationale milieuwetgevingen, alsook in overeenstemming met de nodige vergunningen en overige toe te passen milieureglementeringen
 • het continu streven naar het verkleinen van de ecologische voetafdruk van Peltracom. Daartoe voert Peltracom verschillende maatregelen in om de negatieve effecten van de productieactiviteit op het milieu te verminderen.
 • Het zorgvuldig kiezen van díe grondstoffen met een kleinere ecologische voetafdruk.

Dit milieubeleid wordt ondersteund door het volledige personeel van Peltracom. Bovendien engageert Peltracom zich om haar werknemers op te leiden en zich bewust te maken van hun verantwoordelijkheden op het vlak van duurzaam beheer.

Om het volledige milieubeleid te lezen klik dan hier
top

Veiligheid

Peltracom is zich bewust van de risico’s van het ondernemen. Bij het streven naar de vooropgestelde visie en missie wenst Peltracom in geen geval de welzijnsaspecten van de werknemers alsook andere betrokkenen uit het oog te verliezen. Gezondheid, veiligheid en het algemeen sociaal en psychologisch welbevinden beschouwt Peltracom als het hoogste goed van de werknemers, hun familie, de sociale omgeving en de maatschappij.

Vanzelfsprekend streeft Peltracom naar conformiteit met de reglementeringen inzake welzijn op het werk en zal zij zo goed als mogelijk de normen en het goed ondernemingsschap toepassen. Peltracom geeft alle steun aan de preventiediensten om samen een geïntegreerde en dynamische aanpak te bekomen. Door middel van periodieke audits, klachtenregistratie en –behandeling en het opvolgen van de indicatoren van het welzijn op het werk wordt de vinger permanent aan de pols gehouden. Bovendien organiseert Peltracom op zeer regelmatige tijdstippen een EHBO-cursus voor haar werknemers om de eerste hulp bij ongevallen zelf te kunnen toedienen.

top

designed & developed by ANTENNO